Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MDDr. Barbora Stenchláková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Jaroslava Stoláriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Referát bezpeč.a ochrany zdravia a PO
bezpečnostný technik, referent bezpečnos
043/2633 325

MUDr. Tomáš Strachan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Petra Strachilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
referent v administratíve, i. n.
043/2633 207

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 767

MUDr. Juraj Strecha, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Viera Struháriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 723

MUDr. Martin Sučík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

MUDr. Martin Sučík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 77 78 [79] 80 81 ... Next page Last page