Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v
prodekan fakulty

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628

Mgr. Ivana Švrková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
043/2633 505
0905 752 062

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 593

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 470

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Soňa Timková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634
First page Previous page ... 74 75 [76] 77 78 ... Next page Last page