Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Pavel Heinige

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD/x

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 462

Mgr. Márk Híveš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dLKFB

Mgr. Klaudia Híveš Holečková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dURO

MUDr. Jakub Hlásny

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dARES/x

Janka Hlavatová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 509

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436

Jana Hlobilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Mgr. Anita Hlušeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409
First page Previous page ... 21 22 [23] 24 25 ... Next page Last page