Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Tatiana Havrilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 557

MUDr. Pavel Heinige

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD/x

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 462

Mgr. Klaudia Híveš Holečková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dURO

MUDr. Jakub Hlásny

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dARES/x

Mgr. Nikola Hlavoňová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVZ/x

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436

Jana Hlobilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

Mgr. Anita Hlušeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409
First page Previous page ... 21 22 [23] 24 25 ... Next page Last page