Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Jaroslava Gužiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

Mgr. Dominika Hajdúchová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

Emília Hajnecká

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
043/4132 532

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439

Marek Hampel

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 218
First page Previous page ... 20 21 [22] 23 24 ... Next page Last page