Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 121

MUDr. Janka Hamžíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Rudolf Hanusrichter

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Ing. Juliana Hanusrichterová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
3.47
41676

MUDr. Pavel Hanzel, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský

Mgr. Katarína Hanzelyová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPAS

Mgr. Katarína Hanzelyová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Ján Haško

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN/x

Jana Hatalová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 469
First page Previous page ... 19 20 [21] 22 23 ... Next page Last page