Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Eduard Gondáš, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

MUDr. Martin Grajciar

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

MUDr. Martin Grajciar

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
043/2633 652

Mgr. Soňa Grešnerová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB

Katarína Grígerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Ján Grossmann

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNEUR/x

MUDr. René Gumulák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 19 20 [21] 22 23 ... Next page Last page