Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee
043/2633 652

Mgr. Soňa Grešnerová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB

Katarína Grígerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Ján Grossmann

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNEUR/x

MUDr. René Gumulák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Matej Gura, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jaroslava Gužiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

Mgr. Dominika Hajdúchová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

Emília Hajnecká

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
First page Previous page ... 18 19 [20] 21 22 ... Next page Last page