Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Peter Francel

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 218

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602

MUDr. Andrea Fričová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD/x

Ivana Frličková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ján Frnda

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Mgr. Monika Frndová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315

MUDr. Anna Fukasová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261
First page Previous page ... 17 18 [19] 20 21 ... Next page Last page