Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Nina Ferková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVZ/x

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Simone Fin

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Simone Fin

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dURO/x

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Iveta Fiziková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dLKFB/x

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602

MUDr. Andrea Fričová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD/x

Ivana Frličková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii
First page Previous page ... 17 18 [19] 20 21 ... Next page Last page