Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111

Katarína Fančiová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316

RNDr. Anna Farkašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

MUDr. Tomáš Fecko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Employee

PharmDr. Lenka Fedorová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dFA/x

MUDr. Nikola Ferencová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Martina Feriancová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Nina Ferková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVZ/x
First page Previous page ... 16 17 [18] 19 20 ... Next page Last page