Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Mgr. Pavol Faťun

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE

MUDr. Tomáš Fecko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

PharmDr. Lenka Fedorová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dFA/x

MUDr. Martin Feranec, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Nikola Ferencová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Martina Feriancová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná
043/2633 525

MUDr. Nina Ferková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVZ/x

MUDr. Simone Fin

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dURO/x

MUDr. Boris Focko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x
First page Previous page ... 16 17 [18] 19 20 ... Next page Last page