Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Petra Ďurčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203258
043/4203254

MUDr. Anna Ďurdíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Ďuriček, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Barbora Ďuríčeková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dOSE

Peter Ďurina

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Zuzana Ďurisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Dagmar Ďurkovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov

MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Pavol Dvoran, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 14 15 [16] 17 18 ... Next page Last page