Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 643

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111

Katarína Fančiová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316

MUDr. Eduard Farkaš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435

Mgr. Pavol Faťun

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE

MUDr. Tomáš Fecko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

PharmDr. Lenka Fedorová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dFA/x

MUDr. Nikola Ferencová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Martina Feriancová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná
043/2633 525
First page Previous page ... 14 15 [16] 17 18 ... Next page Last page