Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Dagmar Ďurkovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov

MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Pavol Dvoran

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD

MUDr. Pavol Dvoran

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Frederika Dvoriščáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

RNDr. Dana Dvorská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hrudníkovej chirurgie
profesor vysokej školy

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 213

MUDr. Daniel Evin

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dLKFB/x

MUDr. Daniel Evin

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
First page Previous page ... 13 14 [15] 16 17 ... Next page Last page