Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Sára Dudášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Mária Dúhová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Andrea Duchajová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.

Bc. Katarína Dullová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110

MUDr. Petra Ďurčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x
First page Previous page ... 13 14 [15] 16 17 ... Next page Last page