Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Mária Dúhová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Bc. Katarína Dullová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110

MUDr. Petra Ďurčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203258
043/4203254

MUDr. Anna Ďurdíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Ďuriček, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Barbora Ďuríčeková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dOSE

Peter Ďurina

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár

Zuzana Ďurisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
kuchár
First page Previous page ... 12 13 [14] 15 16 ... Next page Last page