Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Martina Dobáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
sekretárka, sekretár
043/2633 211
043/2633 605

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 412

Mgr. Matúš Dohál, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41696

Alena Donáthová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Milan Dragula

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dVN/x

MUDr. Milan Dragula

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 699
043/2633711

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4135 001

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 11 12 [13] 14 15 ... Next page Last page