Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Miloš Hrabovský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330

Mgr. Monika Hrbková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE/x

MUDr. Zuzana Hribíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Monika Hrončová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Hrúzová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Ľuboš Hudák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616
First page Previous page ... 25 26 [27] 28 29 ... Next page Last page