Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Lenka Koklesová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dGP

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643

Andrej Kollár

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636

MUDr. Milena Konarska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dNPF/x

Adrian Konček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
First page Previous page ... 36 37 [38] 39 40 ... Next page Last page