Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Andrea Káčerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 398

MUDr. Michal Kalman, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Sarah Kalmanová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dZLE/x

MDDr. Sarah Kalmanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4220 261

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 211

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663

MUDr. Daniela Kapustová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD
First page Previous page ... 34 35 [36] 37 38 ... Next page Last page