Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 211

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663

MUDr. Milan Kapusta

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Daniela Kapustová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

MUDr. Daniela Kapustová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Iveta Kasalová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Babeta Kašovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511

Viera Kaššayová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 301
First page Previous page ... 33 34 [35] 36 37 ... Next page Last page