Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
docent vysokoškolský učiteľ
043/2633 707

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429

RNDr. Ing. Ivana Baranová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519

PharmDr. Romana Barošová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF

MUDr. Lenka Barreto

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dURO/x

Mgr. Daniela Bartoníčková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dOSE/x

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609
First page Previous page ... 2 3 [4] 5 6 ... Next page Last page