Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Inna Chaun

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.

Alena Chmúrna

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320

Viola Chmúrna

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314

Mgr. Oľga Chodelková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB

MUDr. Frederika Chovancová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

Katarína Chovanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 518

Lenka Chrásteková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
043/2633 130

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matúš Igaz, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Petra Ilovská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 719
First page Previous page ... 24 25 [26] 27 28 ... Next page Last page