Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Libuša Paulínyová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 515

Bc. Tereza Pavlišová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.

Natália Pažitná

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač

MUDr. Juraj Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440

MUDr. Martin Jozef Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Martin Jozef Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN

MUDr. Monika Péčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

MUDr. Monika Péčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 63 64 [65] 66 67 ... Next page Last page