Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Michal Prusák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
8.dARES/x

Mgr. Katarína Pružinská

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dFA

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 443

doc. RNDr. Ján Radvánszky, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Lucia Ráheľová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 698

Martin Rehák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Jarmila Rechtoríková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 209

Petra Reichlová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp

Ing. Lukáš Remeň

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dPD

dipl. AHE Zuzana Remišová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
First page Previous page ... 65 66 [67] 68 69 ... Next page Last page