Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Juraj Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440

MUDr. Martin Jozef Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Martin Jozef Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN

MUDr. Monika Péčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

MUDr. Monika Péčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622

Ing. Jana Pedanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 653
First page Previous page ... 63 64 [65] 66 67 ... Next page Last page