Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Daša Oppová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD

MUDr. Daša Oppová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. René Opšenák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurochirurgická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viera Oravcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 202

Milan Oravec

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 836

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 456

MUDr. Blažej Palkoci, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Petra Parvanovová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dLKFB
First page Previous page ... 62 63 [64] 65 66 ... Next page Last page