Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Zuzana Novákiová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
Docent
043/2633 618

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 904

MUDr. Peter Novodvorský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jozef Oberhauser

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ivan Okruhlica

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Filip Olekšák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 722

Oľga Ondríková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Miroslava Ondrová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 198
First page Previous page ... 60 61 [62] 63 64 ... Next page Last page