Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Pavel Neradil

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 516

MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 605

Ján Nezdoba

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
záhradník a pestovateľ záhradných plodín

Mgr. Katarína Nezdobová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 122

MUDr. Lenka Nosáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 359

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
docent vysokej školy
043/4131 005

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Simona Nováčiková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný

Bc. Mgr. Martin Novák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 629
First page Previous page ... 59 60 [61] 62 63 ... Next page Last page