Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Viera Moncmanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
Sekretárka, sekretár

PhDr. Katarína Murčeková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Katarína Murčeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Murgašová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
referent v administratíve, i. n.
043/2633 504

MUDr. Michaela Murgašová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dPD/x

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Diana Musová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Miroslava Mužilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199

MUDr. Norbert Nagy

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x
First page Previous page ... 58 59 [60] 61 62 ... Next page Last page