Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Tomáš Antoš

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208

Ing. Eva Antošová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie

MDDr. Michal Augustín

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dZLE/x

MDDr. Michal Augustín

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Iveta Avramová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Filip Babiak

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS

RNDr. Filip Babiak

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Michaela Babničová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dPD

Mgr. Michaela Babničová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page