Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Klaudia Kresáčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB/x

PharmDr. Michaela Krivošová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Juraj Krivuš

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Adam Krkoška

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Milan Krošlák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

Viera Kšenzuliaková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 464
First page Previous page ... 36 37 [38] 39 40 ... Next page Last page