Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Kristína Koppová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 201

MUDr. Alena Korenčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB/x

MUDr. Daniela Kosorínová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jana Košová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

Alena Košťaliková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
sekretárka, sekretár
043/4132 836

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473

Kvetoslava Kotrádyová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Lucia Kotúľová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Ing. Igor Kovačka

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie investičnej výstavby a majetku
stavebný inžinier investičný
432633111
First page Previous page ... 33 34 [35] 36 37 ... Next page Last page