Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4135 001

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN

MUDr. Miroslava Drotárová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Zdenka Dudová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Mária Dúhová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Miriam Duchajová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Bc. Katarína Dullová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110
First page Previous page ... 13 14 [15] 16 17 ... Next page Last page