Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Babeta Kašovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511

Viera Kaššayová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 301

Ing. Mária Kaššová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225

RNDr. Ivana Kašubová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Ivan Kecskés

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428

MUDr. Valéria Kerná, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Desana Kiselová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 33 34 [35] 36 37 ... Next page Last page