Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MDDr. Sarah Kalmanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4220 261

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
docent vysokej školy
043/4203 211

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 483

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663

MUDr. Daniela Kapustová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD

MUDr. Daniela Kapustová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Iveta Kasalová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Babeta Kašovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511
First page Previous page ... 32 33 [34] 35 36 ... Next page Last page