Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dCH/x, external)
Publications

MUDr. Andrej Vondrák

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dLKFB/x, external)
Publications

MUDr. Martin Vorčák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publications

Ing. Miroslav Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telephone
043/2633 620
VoIP
41620
Note
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS
Publications

Ing. Peter Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
odborný zamestnanec inžiniersko-technick
Telephone
043/2633 113

Oxana Vronská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Ján Vrtiak

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník, i. n.

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/2633 441
VoIP
41441
Publications

Ľubica Vyskočová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
knihovník - výpožičné oddelenie
Telephone
043/2633 510
VoIP
41510
Room
123
Note
41509