Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/4134 185
Note
043/4203648, 043/4203242
Publications