Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/2633 421
VoIP
41421
Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty
Publications

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár

Bc. Ivana Bednáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telephone
043/2633 197
VoIP
41197

MUDr. Imrich Beer

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (4.dCH/x, external)

MUDr. Estera Beháňová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dCH/x, external)
Publications

MUDr. Monika Beliančinová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dVN, daily)

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/4203 199
Note
043/4203785
Publications

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dPD/x, external)

PhDr. Daniela Beňadiková

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dOSE/x, external)
Publications

Mgr. Mária Bencúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dLKFB, daily)