Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 429
VoIP
41429
Note
41477, 41478
Publications

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

Mgr. Jana Barboríková

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dFA, daily)
Publications

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 519
VoIP
41519
Publications

MUDr. Zoltán Básti

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (4.dCH/x, external)

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/2633 609
VoIP
41609
Note
Altternatívny e-mail: tibor.baskagmail.com
Publications

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/2633 421
VoIP
41421
Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty
Publications

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár

Bc. Ivana Bednáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
Telephone
043/2633 197
VoIP
41197