Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/2633 407
VoIP
41415
Note
41407
Publications

Mgr. Katarína Bačé

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kancelária európskych a národných projektov
odborný administratívny zamestnanec, i. 
Telephone
043/2633 210
VoIP
41210

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dZLE/x, external)

MUDr. Ján Bajaj

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dPAS/x, external)
Publications

Jozef Baláž

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
VoIP
41516

MUDr. Katarína Balážová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dVN/x, external)
Publications

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
043/2633 405
VoIP
41405
Publications

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Mária Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
lektor vysokej školy, univerzity
Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dOSE/x, external)
Publications