Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ján Bajaj

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dPAS/x, external)

Jozef Baláž

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
VoIP
41516

MUDr. Katarína Balážová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dVN/x, external)

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
043/2633 405
VoIP
41405
Publications

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Mária Balková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

MUDr. Jana Ballová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (2.dNEUR, daily)

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 749
VoIP
41749
Note
043/4132450,043/4203254, 043/2633749
Publications