Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

PhDr. Mária Zibolenová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Alexandra Zvozilová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dFA

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417

PharmDr. Nela Žideková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 90 91 [92] 93 Next page Last page