Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Martina Jandzíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy
043/4131 895

MUDr. Ján Janík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Leonard Janík

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.
043/2633 491

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
Docent
043/2633 779
0908 902 998

Bibiána Janíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 105

Jana Jankovíchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 401
First page Previous page ... 26 27 [28] 29 30 ... Next page Last page