Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Mária Ivančíková, MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

Mgr. Andrea Ižarik Verešpejová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

Juraj Jakubík

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 402

MUDr. Janka Jakušová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dNPF

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 624

MUDr. Lívia Jamrišková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4220 261

Ivona Jančáriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
043/4220 261

Iveta Jandušíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
sekretárka, sekretár
043/4132 532
First page Previous page ... 25 26 [27] 28 29 ... Next page Last page