Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Mgr. Miloš Hrabovský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330

Mgr. Monika Hrbková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dOSE/x

MUDr. Zuzana Hribíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Monika Hrončová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Hrúzová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
First page Previous page ... 24 25 [26] 27 28 ... Next page Last page