Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Boris Focko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

Ing. Peter Francel

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 218

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602

MUDr. Andrea Fričová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD/x

Ivana Frličková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ján Frnda

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Mgr. Monika Frndová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315

MUDr. Anna Fukasová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 15 16 [17] 18 19 ... Next page Last page