Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Terézia Pribulová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Marek Pršo, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Katarína Pružinská

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dFA

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 443

Ing. Lucia Ráheľová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 698

Mgr. Jarmila Rechtoríková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 209

Petra Reichlová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp

Ing. Lukáš Remeň

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dPD
First page Previous page ... 61 62 [63] 64 65 ... Next page Last page