Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Otília Petrovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslav Pindura

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MDDr. Kristína Pitáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Ivana Pittnerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 206

MDDr. Filip Planeta

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Peter Pleško

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635
First page Previous page ... 61 62 [63] 64 65 ... Next page Last page