Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Martin Piroh

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
opravár vodovodného zariadenia

MDDr. Kristína Pitáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Filip Planeta

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Peter Pleško

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

Ing. Paula Plešková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho za
043/2633 502

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635

MUDr. Lenka Plicová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB/x
First page Previous page ... 59 60 [61] 62 63 ... Next page Last page