Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 653

Vladimír Petráš

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
Elektortechnik a energetik i.n.
043/2633 457

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Petríková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

MUDr. Otília Petrovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslav Pindura

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec
First page Previous page ... 58 59 [60] 61 62 ... Next page Last page