Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Nikola Trháčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVZ/x

MUDr. Slávka Trojáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Renáta Turancová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Tomáš Turoček

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS

Mgr. Eva Túryová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 86 87 [88] 89 90 ... Next page Last page