Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Vladimír Mičieta

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dNPF/x

Mgr. Peter Mičko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 222

MUDr. Gabriela Mičurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dCH

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 456

MUDr. Zuzana Miertová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Zuzana Miertová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Martin Migra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marta Michalcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 508

MDDr. Mária Michálková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
First page Previous page ... 53 54 [55] 56 57 ... Next page Last page