Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 527

Viera Moncmanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
Sekretárka, sekretár

prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Katarína Murčeková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Katarína Murčeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Murgašová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
referent v administratíve, i. n.
043/2633 504

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Miroslava Mužilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199

MUDr. Norbert Nagy

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x
First page Previous page ... 52 53 [54] 55 56 ... Next page Last page