Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 415

MUDr. Katarína Maťašová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD/x

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný

Bc. Peter Matejovie

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MDDr. Filip Matia

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Alireza Matloobi

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF/x

Bc. Miriam Maťovčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.

Petra Maťovčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
sekretárka, sekretár

Emília Matuščínová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát materiálno-technick.zásobovania
nákupca (zásobovač, nákupca)
043/2633 119
First page Previous page ... 51 52 [53] 54 55 ... Next page Last page