Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Zuzana Miertová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Zuzana Miertová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Martin Migra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marta Michalcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 508

MDDr. Mária Michálková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ján Mikler, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
docent
+421 43 4203 381
41701

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4133 985

MUDr. Peter Mikolajčík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Silvia Mikolajčíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 49 50 [51] 52 53 ... Next page Last page