Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Sandra Meršaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 652

MUDr. Zuzana Mesárošová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika telovýchovného lekárstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4281 066

MUDr. Andrea Mešťaníková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 499

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Vladimír Mičieta

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dNPF/x

Mgr. Peter Mičko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 222

MUDr. Gabriela Mičurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dCH

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 456
First page Previous page ... 48 49 [50] 51 52 ... Next page Last page