Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

PhDr. Eva Holíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
043/2633 406

Simona Holkovičová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Pavol Hollý, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Bc. Alena Holotíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Patrik Horan

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Simona Horná

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dARES/x
First page Previous page ... 24 25 [26] 27 28 ... Next page Last page